Social share buttons in html


De afgelopen maanden heb ik de voortgang gefotograveerd van het app.gebouw "Polaris" aan de Dierenriemstraat en de afbraak van het "Gakkantoor".
Begin februari maakte ik de eerste opnames.

Klik hier voor de foto,s.

Vandaag de 30ste mei 2018 is het hoogste punt bereikt van het app.gebouw "Polaris"op de hoek van de Zonnelaan en de Dierenriemstraat..
Om 12 uur kwamen alle werknemers en een delegatie van Lefier bijeen op de bouwplaats om dit feit te vieren.
In een kort toespraakje van de projectleider van Lefier,Dhr. Bert Klinkenberg werd dit medegedeeld.
Dit werd daarna gevierd met een rijsttafel voor het personeel.


 
   
 

Nieuwbouw Polaris en afbraak Gakkantoor Paddepoel Groningen.

 
style=Gakkantoorstyle= Verdere afbraak Gakkantoor style= Einde.
 style=Polaris  
style=Polaris en Gakkantoorstyle=Gaat snel style=Polaris 23-04-2018
style=

Op 24 mei 2018 genomen.

Tulpenroute nabij Swifterband op 6 mei 2018.style=Stadspark

Kruiend ijs op de Afsluitdijk,winter 2018

.style=